www.e-insitu.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home RJEČNIK

Englesko-hrvatski rječnik

E-mail Ispis
Ocjena: / 16
LošeOdlično 
There are no translations available.

absolute humidity (abbr A.H.) – apsolutna vlaga (skr. a.v.)

agenda (n) - plan rada

antiquities (pl.) – predmeti iz vremena prije pada Zapadnog Rimskog Carstva 476. godine, arheološki nalazi ili predmeti; antikviteti; stari predmeti

archeological object – arheološki predmet, artefakt

artifact (n) – artefakt, zanatski oblikovan predmet; rudimentalni predmet ili isto takvo umjetničko djelo proizvedeno u prapovijesti; kod digitalnih slika vizualni efekti koji se dodaju slici tijekom skeniranja ili komprimiranja, a koji nisu postojali na skeniranoj slici; historic ~ (ili object) – povijesni artefakt, povijesni predmet

°C (Celsius, Centigrade) – stupnjevi Celzijusa

cabinet (n) – ormar, vitrina

case (n) – sanduk; glass ~ – vitrina

complete a BA/MA - diplomirati, magistrirati

condition (n) – uvjet, stanje; ~ survey – pregled stanja (predmeta, materijala)

conditioned (adj) – klimatiziran, stavljen pod kontrolirane uvjete

conditioning (n) – klimatizacija

confidence (n) - samopouzdanje

conservation (n) - konzervatorstvo; ~ treatment - konzervatorska obrada; teacher/ trainer in ~ - nastavnik konzervatorstva; ~ student - student konzervatorstva; ~ measures - konzervatorske mjere; preventive ~ - preventivno konzervatorstvo; interventive ~ - interventno konzervatorstvo

conservation plan – konzervacijski plan

conservator (n) – konzervator

control (v) – nadzirati u smislu održavanja i reguliranja određenih uvjeta; climate ~ – mogućnost podešavanja i održavanja željene temperature i relativne vlage u nekoj okolini

corrosion (n) – korozija

contact (n) - kontakt, dodir; direct ~ with objects - izravni dodir s predmetima

course (n) - (sveučilišni) tečaj; be on a ~ - pohađati neki tečaj; a BA/ MA ~ in conservation - diplomski/poslijediplomski studij konzervacije; in the BA/MA ~course - na diplomskom/poslijediplomskom studiju

damage (n) – oštećivanje, šteta

damp (adj) – mokar, vlažan

decision-making – odlučivanje

disaster plan - plan za slučaj elemetarne nepogode

desiccation (n) – desikacija

deterioration (n) – propadanje

display (n) – prikaz, izložba; postava

documentation (n)– dokumentacija, dokumentiranje

dry out (ph.v) – osušiti se

dry over (ph.v) – presušiti se, isušiti se

education (n) - obrazovanje; ~ course - obrazovni tečaj

environment (n) – okoliš; ~ above ground – nadzemni uvjeti; ~ testing –ispitivanje (stanja) okoliša

environmental (adj) – okolišni; ~ monitoring proceedures/system – postupci (procedure) koji se poduzimaju u smislu/ sustav praćenja okoliša; ~ control – kontrola okoliša

oF (Fahrenhait) – stupnjevi Fahrenheita

fungi (sg. fungus) – gljive, gljivice

glazed frame – vitrina od ostakljene okvirne konstrukcije

“hands on” - praktični, neposredni; ~ techniques; ~ involvement (with) - izravno bavljenje, izravni rad (na)

handle - rukovati; ~ objects - manipulirati ili rukovati predmetima

handling policy - politika rukovanja predmetima (u nekom muzeju ili galeriji)

humidistat (n) – uređaj poput termostata osjetljiv na relativnu vlagu umjesto temperature

humidity (n) – vlažnost, vlaga zraka

hydrophyllic (adj) – hidrofilan, koji apsorbira vodu

hygroscopic (adj) – higroskopan, koji apsorbira vlagu iz zraka

immerse (v) – uroniti

incrustation (n) – okorenje, inkrustacija, prevučenost oblogom nastalom nakupljanje starno materijala na površini predmeta koja mu često mijenja izvorni oblik

judgement (n) - prosudba, prosuđivanje

laboratory (n) - laboratorij, (konzervatorska) radionica

moisture (n) – vlaga; give up (ili off) ~ - oslobađati se vlage; deposition of ~ – ovlaživanje kao rezultat kondenzacije

monitor (v) – nadzirati u smislu praćenja

mold, mildew – bakterije, plijesan

mold growth – kolonija gljivica

mushroom (n) – gljiva

policy (n) - politika neke ustanove; storage/display/handling policies - politika pohrane, postave, rukovanja (muzejskim ili galerijskim predmetima)

political (adj) - politički; ~ awareness - političnost, svijest o tome kako valja biti političar; ~ skills - političke vještine

post (n) - radno mjesto; lecturing ~ - predavačko mjesto; temporary ~ - mjesto na određeno vrijeme

quality (n) - osobina; ~ies reqired (in a conservator) - tražene osobine (u konzervatora); ~ies relevant (to a professional career) - osobine važne (za neku profesionalnu karijeru)

record - izmjera

relative humidity (abbr R.H.) – relativna vlaga, r.v.

repository (n) – (muzejsko, galerijsko) spremište, depo

rust (n) – rđa

senior colleague - nadređeni kolega

sensitive (adj) – osjetljiv

sling hygrometer – vrsta psihometra

smut (n) – čađa

soak (v) – namakati

soot (n) – čađa u atmosferi

stain (n) – pjega (na materijalu), mrlja

susceptible (adj) – podložan utjecajima, osjetljiv

sympathize (v) (with the environment) – prilagođavati se (okolišu)
storage (n) – pohrana, spremište; ~ area – spremišni prostor; ~ environment – okoliš u spremištu; ~ policy – politika koja se vodi u pohranjivanju (deponiranju, skladištenju) muzejskih predmeta

teach (v) - podučavati; ~ in a course - podučavati na nekom tečaju

teaching load (on sb) - opretečenost nastavnika

training (n) - obučavanje, obuka; ~ course - tečaj obuke; ~ facilities - institucije ili prostori gdje se obučava

waterlogged (adj) – natopljen, nabubren ili razmočen vodom

work experience - radno iskustvo; gain ~ through placements - steći radno iskustvo na različitim radnim mjestima

D O D A T A K :

conservation – verb: carry out (CARRY OUT + CONSERVATION)
conservator – adjectives: (newly) qualified, (in)experienced , young , working, effective,
corrosion – verb: errupt (ERRUPT + CORROSION)
deterioration, damage – verb: suffer (SUFFER + DETERIORATION / DAMAGE)
measure – verb: enact (ENACT + MEASURE)
mold– verbs: grow – attack – thrive (GROW / ATTACK / THRIVE + MOLD)
programme - verb: draw up (DRAW UP + PROGRAMME)
disaster plan - verb: devise (DEVISE + DISASTER PLAN)
post (v): undertake (UNDERTAKE + POST)


 

 

 
Discuss (0 posts)

Discuss this item on the forums. (0 posts)

Login Form

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare